نمایشگر یک مطلب

اطلاعیه ها

ارائه دهندۀ دروس عمومی معارف اسلامیِ کلیۀ رشته ها در مقطع کارشناسی در پنج گرایش: اندیشۀ اسلامی (۱) و (۲)، اخلاق اسلامی، تاریخ اسلام، قرآن و نهج البلاغه، انقلاب اسلامی.

کارشناسی: فلسفه و کلام اسلامی

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی

دکتری: فلسفه و کلام اسلامی  

کارشناسی: علوم قرآن و حدیث -  فقه و مبانی حقوق اسلامی 

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث - فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری: علوم قرآن و حدیث - فقه و مبانی حقوق اسلامی