اعضای هیات علمی

قاسم کاکایی

قاسم کاکایی

قاسم کاکایی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرضا بیژن بررسی رابطه تکوینی عصمت با علم معصوم(ع)وپاسخ به شبهات مربوط به عصمت کارشناسی ارشد 1388/06/01
امیر جعفری بابوکانی خیال از دیدگاه ابن‌عربی کارشناسی ارشد 1384/06/16
فاطمه خاکزادیان ابرقویی بررسی تطبیقی مؤلفه های معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر المیزان و مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل کارشناسی ارشد 1398/06/25
رقیه رهنما علم الهی از دیدگاه ابن سینا، غزالی و ابن رشد کارشناسی ارشد 1387/03/13
محمد محمودی تصیح نسخه کتاب الأمالی غیاث الدین منصور دشتکی(ثلث اول) کارشناسی ارشد 1384/06/01
هاجر آویش نقد و بررسی پلورالیسم دینی در عرفان اسلامی(با نظر به آراء ابن عربی و مولوی) کارشناسی ارشد 1391/11/23
سیدامین بدری بررسی اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی با تکیه بر نسب اربعه. کارشناسی ارشد 1402/06/18
اشکان بحرانی الهیات سلبی در آثار مولانا جلال الدین رومی و مایستر اکهارت کارشناسی ارشد 1388/06/01
غلامرضا بنان برسی و نقد برداشتهای مختلف از اصالت وجود و ادله اثبات انها کارشناسی ارشد 1392/07/10
سیدمحمد بلادی فردده بزرگ وجود رابط و وجود رابطی درفلسفه ملاصدرا و پیشینه آن درفلسفه ابن سینا و نقش آن درگذر از وحدت تشکیکی وجود به وحدت شخصی. کارشناسی ارشد
نجمه بی تعب جریان شناسی مساله تناسخ در تفکر اسلامی با تکیه بر ارای ملاصدرا کارشناسی ارشد 1389/11/10
مرضیه اعتمادی فر رابطه وجود و ماهیت در حکمت متعالیه ملاصدرا با نومن و فنومن در فلسفه نقادی کانت از منظر معرفت شناسی کارشناسی ارشد 1394/11/13
علی نقی ایزدی تصحیح و تعلیق نسخه کتاب الامالی غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی غریبی تأثیر فلسفه اسلامی (با تکیه بر آراء فارابی) بر هنر و معماری در ایران کارشناسی ارشد 1398/04/30
مجید حمزه لو خدا و صفات خدا از دیدگاه ملاصدرا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/01
مریم حیدری بررسی مقایسه¬ای مفهوم، لوازم و آثار عشق از دیدگاه ابن سینا و مولانا. کارشناسی ارشد 1392/11/29
حمیدرضا هوشمندسروستانی آسیب شناسی عرفان های نوظهور در آیینه قرآن و سنت کارشناسی ارشد
زهرا هوشمندی بررسی فلسفی، کلامی و عرفانی ماهیت و کارکردهای دعا و نیایش از دیدگاه ونسان برومر و مولانا جلال الدین محمد رومی کارشناسی ارشد 1392/09/25
امینه جمالی فرد بررسی و مقایسه ماهیت تجربه عرفانی و آثار آن از دیدگاه فیلسوفان مشایی(با تاکید بر ابن سینا)، مکتب ابن عربی (با تاکید بر قیصری) و فیلسوفان دین (با تاکید بر ویلیام جیمز) کارشناسی ارشد 1399/06/19
نجمه خوشحال ترجمه انتقادی کتاب «شناخت خداوند غیر قابل شناخت» اثر دیوید بورل و شرح و بررسی آن با تکیه بر اندیشه های ابن سینا، ابن میمون و آکوئیناس" اثر دیوید بورل کارشناسی ارشد 1394/06/29
طیبه معصومی ترجمه¬ی کتاب «الگوی عشق» اثر وینسنت برومر و شرح و بررسی آن با تکیه بر اندیشه¬های عرفانی مولانا کارشناسی ارشد 1393/06/30
پروین نیک سرشت بررسی مقایسه ای تعامل نفس و بدن از دیدگاه حکمت متعالیه ( با تأکید بر آرای ملاصدرا) و فلسفه ی ذهن معاصر ( با تأکید بر آرای ادوارد جاناتان لو) دکتری 1401/03/30
آناهیتا نیک نژاد بررسی مقایسه ای و نقد دیدگاه اشاعره و الهیات گشوده در باب قدرت خداوند کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسن رهبر بررسی مقایسه ای مقوله معرفت شناسی از منظر حکمت متعالیه و فیلسوفان دکارتی کارشناسی ارشد 1390/03/29
مجتبی رحمانیان کوشککی بررسی و نقد نقش و کارکرد هیولا در مباحث نفس و معاد از دیدگاه ملاصدرا دکتری 1402/03/09
منصوره رحمانی بررسی تطبیقی امکان سخن گفتن از خدا از دیدگاه ملاصدرا و آکوئیناس کارشناسی ارشد 1389/11/10
زهرا رویایی تبیین فلسفی مراتب و مواقف قیامت بر اساس مبانی نفس شناسی ملا صدرا کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمدمهدی رویایی داوری میان ملاصدرا و شیخ احمد أحسایی در مطابقت فلسفه با قرآن و سنت کارشناسی ارشد 1400/11/15
غلامرضا شاملی بررسی و نقد نظریه ی وجود رابط و چالش های ناشی از آن در نظام حکمت متعالیه دکتری 1397/11/30
علیرضا وطن خواه کنگرلویی [چیستی و هستی عرفان شیعی با تاکید بر کتاب «جامع الاسرار و منبع الانوار» سید حیدر آملی] دکتری 1399/06/30
فاطمه یغمور بررسی مقایسه ای ارتباط دین و عرفان از دیدگاه امام خمینی (ره)و مرحوم میرزا مهدی غروی اصفهانی رئیس مکتب تفکیک کارشناسی ارشد 1399/06/31
امنه یزدان پناه بررسی تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه ابن عربی و امام محمد غزالی کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمدمهدی ذاکرین نوبندگانی بررسی تطبیقی هستی شناسی از دیدگاه صدرالمتألهین و توماس آکویناس کارشناسی ارشد 1391/12/15
مریم نیک بین مقایسه آراء سهروردی و ملاصدرا در باب هنر و زیبایی کارشناسی ارشد 1397/06/27
لیلا بانشی بررسی روش شناسی و آسیب شناسی تعاریف و استدلال های مکاتب فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1386/06/28
نعمت اله بدخشان تدوین نظریه فطری ایمان و تامّلی بر پیامدهای تربیتی آن دکتری 1388/04/17
زهره زمانی حدوث و قدم عالم از دیدگاه ابن سینا،غزالی و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1387/03/21
فاطمه صادقیان ارتباط وجود شناسی با معرفت شناسی در حکمت مشاء،اشراق و متعالیه کارشناسی ارشد 1387/10/29
امین عباسی پور تحلیل دعاهای قرآنی کارشناسی ارشد 1387/04/10
احمد مصباح تحلیل متنی جزء سی ام قرآن کریم کارشناسی ارشد 1378/04/01
فاطمه معتمدی بررسی خصیصه های علم و حرفه و جست و جوی مناسبات مشترک آنها با کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 1385/09/09
علیرضا منظری توکلی تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای فطرت دکتری 1383/06/22
سیده سامره هاشمی تروجنی جمال الاهی در اندیشه‌های عرفانی مولانا کارشناسی ارشد 1384/08/09
فاطمه عباسی مرگ اندیشی و مرگ هراسی از دیدگاه ملاصدرا و نیچه.(با تکیه بر مطالعه موردی کرونا) کارشناسی ارشد
زهرا عبداللهی مقایسه رؤیت حق تعالی در اندیشه شیعی با تفکر ظاهریه با تکیه بر تفسیر المیزان و نظر ابن تیمیه کارشناسی ارشد
نفیسه السادات عندلیب بررسی تطبیقی نظریه خواجه نصیر طوسی و مولانا در مورد ملاک حسن وقبح اعمال و اخلاق سلسله مراتبی دکتری 1402/06/22
فاطمه انصاری حقیقی بازخوانی سیاست جنایی اسلام در پرتو نظریه عرفانی اسماءالله کارشناسی ارشد
امید ارجمند بررسی تطبیقی نظریه فطرت مطهری و نظریه ناهشیار یونگ دکتری 1401/06/30
فاطمه عظمت مدارفرد رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن‌سینا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/31
غلامرضا بنان تصحیح تحلیلی و انتقادی حاشیه محقق خفری برشرح فاضل قوشچی بر امور عامه تجرید الاعتقاد محقق طوسی دکتری 1398/06/27
زهرا بانشی بررسی جهل مرکب از دیدگاه صدر المتألهین و مقایسه آن با درد بی دردی در عرفان مولانا کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا دبیری بررسی تطبیقی فرشته شناسی از منظر توماس آکویناس و سهروردی کارشناسی ارشد 1391/07/12
هاجر دارایی تبار بررسی تطبیقی"معیار فعل اخلاقی و سعادت"دراندیشه ارسطو و ابن مسکویه رازی کارشناسی ارشد 1393/06/29
آمنه ابراهیم پور منطق علمی استقرا از دیدگاه محمد باقر صدر و کارل پوپر کارشناسی ارشد 1393/06/29
فاطمه احمدی روشن توحید ذاتی و صفاتی از دیدگاه امام خمینی و ابن سینا کارشناسی ارشد 1391/06/15
الناز فلامرزی تشویه بررسی تطبیقی خداشناسی دکارت واشاعره کارشناسی ارشد 1393/06/24
محدثه خاتون غدیری نیا طراحی بنیاد حکمت صدرا کارشناسی ارشد 1390/07/04
خدیجه قاسمی مقدم بررسی سازواری "وحدت شخصی وجود" در نظام فلسفی میرداماد در مقایسه با ابن ترکه دکتری 1399/06/31
مرتضی حامدی اهمیّت و جایگاه قضیّه ی حملی و کاربرد آن در فلسفه ی آقا علی زنوزی و ایمانوئل کانت دکتری 1399/11/30
احسان حمیدی زاده بررسی رابطه ی میان دینداری دانشجویان دوره ی دکتری دانشگاه شیراز با گرایش و فعالیت علمی آنها کارشناسی ارشد 1388/06/01
محمد هاشمی فرد بررسی رابطه علم النفس و معادشناسی در اندیشه صدر المتالهین کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه سادات حسینی بررسی مسئله توحید باریتعالی در مکتب تفکیک-با تاکید بر ارای سید جعفر سیدان-و نقد مبانی آن بر اساس حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1395/11/02
رادمرز حسینی طراحی و بکارگیری هندسه حرکت در تحلیل سیستمهای دینامیکی دکتری 1390/02/31
زهرا جاودانی حرکت از دیدگاه ملاصدرا دکارت و دکارتی ها کارشناسی ارشد 1391/07/10
پروانه جاویدنجات قدرت ذهن و عشق در رمان های هری پاتر بابهره گیری ازنظریه ایده آلیسم برکلی کارشناسی ارشد 1394/09/25
زهرا کریمی معرفت شناسی از دیدگاه مولانا کارشناسی ارشد 1391/07/12
هانیه کوهی حاجی ابادی بررسی مقایسه ای آراء ملاصدرا و بارکلی در باب ایدئالیسم دکتری 1398/06/27
محمد میر فهم کثرت‏ گرایی دینی مبتنی بر عرفان از منظر ابن عربی و استنتاج دلالت‏ های آن در تربیت دینی دکتری 1399/06/30
زهرا محب پورحقیقی بررسی اسماء و صفات الهی در قران کریم و روایات کارشناسی ارشد 1392/06/27
عاطفه مرادی طراحی خانه حکمت صدرا کارشناسی ارشد
سیده ساغر نجفی خوانش پدیدارشناسی از رمان های ویرجینیا وولف: روند شکل گیری نفس کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی محمد نجابت نمازجماعت درمطاف درفقه اسلامی کارشناسی ارشد 1394/11/27
هادی عبیداوی ضروت عقلی توسل به وسایط در قوس نزول و صعود با تکیه بر آرای ملاصدرا و ابن تیمیه دکتری 1402/06/22
پروین رییسی بررسی تطبیقی سعادت در مکتب فلسفی شیراز(با تکیه بر آراء دوانی و دشتکی)و مقایسه با مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود رهبری بررسی امکان معرفت بخشی وحی در فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد 1388/06/21
علی رحیمی تصحیح انتقادی حاشیه قدیم صدر الدین محمد دشتکی بر شرح تجرید قوشچی دکتری 1397/11/30
زهرا رحیمی بررسی جایگاه و معنای مفهوم « کلی » در اندیشه ملاصدرا و قیصری کارشناسی ارشد 1401/06/19
طاهره راسخ بررسی تطبیقی حقیقت وحی در کلام و حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1391/02/30
هومن رشیدزاده طراحی مرکز حافظ شناسی با رویکرد معنی شناسی (خلق فضای واجد معنا) کارشناسی ارشد 1397/11/29
لیلا رضایی بررسی مقایسه ای اصل "عدالت" در اخلاق از منظر حکیم ملا مهدی نراقی و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مصطفی صادقی بررسی و تحلیل تطور مبحث ماده و صورت در فلسفه اسلامی با تاکید برنتایج آن دکتری 1400/08/27
مصطفی صادقی بررسی نسبت «نظریه شعور» و «استکمال موجودات» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی. کارشناسی ارشد 1394/06/25
فریبا صادقی مادوانی بررسی تطبیقی فطرت از دیدگاه آیت الله شاه آبادی و شهید مطهری کارشناسی ارشد 1393/06/26
سحر صالحی بررسی تطبیقی نقش اعتدال مزاج در دریافت معرفت عقلی و شهودی از دیدگاه ابن¬عربی و ابن¬سینا کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه شاهسونی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا و لایب نیتس کارشناسی ارشد 1391/08/29
مریم سلیمانی عالم ذر از دیدگاه قرآن کریم و فلسفه اسلامی با تکیه بر آرای علامه طباطبایی و حکمت متعالیه صدرا کارشناسی ارشد 1390/06/30
مریم سرور بررسی تطبیقی مسأله حدوث و قدم نفس از دیدگاه سه فیلسوف مسلمان (ابن سینا، شیخ اشراق، ملاصدرا ) کارشناسی ارشد 1391/11/10
سیده آسیه طاهری بررسی دیدگاه های کلامی، فلسفی، عرفانی علامه طباطبایی در باب توحید افعالی با تکیه بر المیزان کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاطمه زارع بررسی هماهنگی میان عقل و نقل در مساله توحید از دیدگاه ملاصدرا کارشناسی ارشد 1391/12/14
الهه زارع بررسی تطبیقی دیدگاه اصالت وجودی ملاصدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی کارل یاسپرس در باب خدا کارشناسی ارشد 1387/11/09
یداله رستمی بررسی و تحلیل اصالت فلسفه اسلامی پیرامون مسأله رابطه خدا با جهان ( با تأکید بر فلسفه ابن سینا کارشناسی ارشد 1384/01/01
مریم عباسی کشکولی بررسی مقایسه‌ای بنیاد عقلانی اخلاق در دیدگاه ملاصدرا و برگسون کارشناسی ارشد 1397/11/29
محمدجواد انصاری اصل سازگاری یا ناسازگاری منطق ارسطویی با اصالت وجود صدرایی کارشناسی ارشد 1395/06/31
سحر آینه بررسی آموزه های کلامی،فلسفی و عرفانی دعای صباح امیرالمومنین (ع) مبتنی بر دو شرح حکیم سبزواری و آقا نجفی قوچانی کارشناسی ارشد 1397/11/29
سارا عزیزیان بررسی تطبیقی دیدگاه صدرالمتألهین با آموزه های قرآن کریم در باب معادجسمانی با تأکید بر دو اثرزاد المسافر و رساله الحشر کارشناسی ارشد 1397/06/31
جمیله کاظمی اسامی قیامت وکارکرد¬های آن درقرآن و روایات کارشناسی ارشد 1392/06/26
مرضیه خاک رند کارکرد عشق در رسیدن به سعادت از دیدگاه سهروردی و اسپینوزا کارشناسی ارشد 1398/11/30
کبری محسنیان زاده بررسی تطبیقی بین برهان خاص ابن میمون بر اثبات وجود خداوند و برهان مطرح در فلسفه اسلامی( با تاکید بر فلسفه ابن سینا) کارشناسی ارشد 1392/12/17
محمد مرادی پیامبران(ع)،امامان (ع) وصحابه در شعر غنایی سبک خراسانی. دکتری 1391/07/12
فاطمه شرافت سرشت رابطه خود شناسی و خدا شناسی در آثار علامه حسن زاده کارشناسی ارشد 1394/11/19
طیبه وردی علائی مدیر اسوه مدرسه در نظام آموزش و پرورش - رویکرد ترکیبی دکتری 1396/09/25