اعضای هیات علمی

قاسم کاکایی

قاسم کاکایی

قاسم کاکایی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاجوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدرضا بیژن بررسی رابطه تکوینی عصمت با علم معصوم(ع)وپاسخ به شبهات مربوط به عصمت کارشناسی ارشد 1388/06/01
امیر جعفری بابوکانی خیال از دیدگاه ابن‌عربی کارشناسی ارشد 1384/06/16
فاطمه خاکزادیان ابرقویی بررسی تطبیقی مؤلفه های معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر المیزان و مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل کارشناسی ارشد 1398/06/25
رقیه رهنما علم الهی از دیدگاه ابن سینا، غزالی و ابن رشد کارشناسی ارشد 1387/03/13
محمد محمودی تصیح نسخه کتاب الأمالی غیاث الدین منصور دشتکی(ثلث اول) کارشناسی ارشد 1384/06/01
هاجر آویش نقد و بررسی پلورالیسم دینی در عرفان اسلامی(با نظر به آراء ابن عربی و مولوی) کارشناسی ارشد 1391/11/23
سیدامین بدری بررسی اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی با تکیه بر نسب اربعه. کارشناسی ارشد 1402/06/18
اشکان بحرانی الهیات سلبی در آثار مولانا جلال الدین رومی و مایستر اکهارت کارشناسی ارشد 1388/06/01
غلامرضا بنان برسی و نقد برداشتهای مختلف از اصالت وجود و ادله اثبات انها کارشناسی ارشد 1392/07/10
سیدمحمد بلادی فردده بزرگ وجود رابط و وجود رابطی درفلسفه ملاصدرا و پیشینه آن درفلسفه ابن سینا و نقش آن درگذر از وحدت تشکیکی وجود به وحدت شخصی. کارشناسی ارشد
نجمه بی تعب جریان شناسی مساله تناسخ در تفکر اسلامی با تکیه بر ارای ملاصدرا کارشناسی ارشد 1389/11/10
مرضیه اعتمادی فر رابطه وجود و ماهیت در حکمت متعالیه ملاصدرا با نومن و فنومن در فلسفه نقادی کانت از منظر معرفت شناسی کارشناسی ارشد 1394/11/13
علی نقی ایزدی تصحیح و تعلیق نسخه کتاب الامالی غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدی غریبی تأثیر فلسفه اسلامی (با تکیه بر آراء فارابی) بر هنر و معماری در ایران کارشناسی ارشد 1398/04/30
مجید حمزه لو خدا و صفات خدا از دیدگاه ملاصدرا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/01
مریم حیدری بررسی مقایسه¬ای مفهوم، لوازم و آثار عشق از دیدگاه ابن سینا و مولانا. کارشناسی ارشد 1392/11/29
حمیدرضا هوشمندسروستانی آسیب شناسی عرفان های نوظهور در آیینه قرآن و سنت کارشناسی ارشد
زهرا هوشمندی بررسی فلسفی، کلامی و عرفانی ماهیت و کارکردهای دعا و نیایش از دیدگاه ونسان برومر و مولانا جلال الدین محمد رومی کارشناسی ارشد 1392/09/25
امینه جمالی فرد بررسی و مقایسه ماهیت تجربه عرفانی و آثار آن از دیدگاه فیلسوفان مشایی(با تاکید بر ابن سینا)، مکتب ابن عربی (با تاکید بر قیصری) و فیلسوفان دین (با تاکید بر ویلیام جیمز) کارشناسی ارشد 1399/06/19
نجمه خوشحال ترجمه انتقادی کتاب «شناخت خداوند غیر قابل شناخت» اثر دیوید بورل و شرح و بررسی آن با تکیه بر اندیشه های ابن سینا، ابن میمون و آکوئیناس" اثر دیوید بورل کارشناسی ارشد 1394/06/29
طیبه معصومی ترجمه¬ی کتاب «الگوی عشق» اثر وینسنت برومر و شرح و بررسی آن با تکیه بر اندیشه¬های عرفانی مولانا کارشناسی ارشد 1393/06/30
پروین نیک سرشت بررسی مقایسه ای تعامل نفس و بدن از دیدگاه حکمت متعالیه ( با تأکید بر آرای ملاصدرا) و فلسفه ی ذهن معاصر ( با تأکید بر آرای ادوارد جاناتان لو) دکتری 1401/03/30
آناهیتا نیک نژاد بررسی مقایسه ای و نقد دیدگاه اشاعره و الهیات گشوده در باب قدرت خداوند کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسن رهبر بررسی مقایسه ای مقوله معرفت شناسی از منظر حکمت متعالیه و فیلسوفان دکارتی کارشناسی ارشد 1390/03/29
مجتبی رحمانیان کوشککی بررسی و نقد نقش و کارکرد هیولا در مباحث نفس و معاد از دیدگاه ملاصدرا دکتری 1402/03/09
منصوره رحمانی بررسی تطبیقی امکان سخن گفتن از خدا از دیدگاه ملاصدرا و آکوئیناس کارشناسی ارشد 1389/11/10
زهرا رویایی تبیین فلسفی مراتب و مواقف قیامت بر اساس مبانی نفس شناسی ملا صدرا کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمدمهدی رویایی داوری میان ملاصدرا و شیخ احمد أحسایی در مطابقت فلسفه با قرآن و سنت کارشناسی ارشد 1400/11/15
غلامرضا شاملی بررسی و نقد نظریه ی وجود رابط و چالش های ناشی از آن در نظام حکمت متعالیه دکتری 1397/11/30
علیرضا وطن خواه کنگرلویی [چیستی و هستی عرفان شیعی با تاکید بر کتاب «جامع الاسرار و منبع الانوار» سید حیدر آملی] دکتری 1399/06/30
فاطمه یغمور بررسی مقایسه ای ارتباط دین و عرفان از دیدگاه امام خمینی (ره)و مرحوم میرزا مهدی غروی اصفهانی رئیس مکتب تفکیک کارشناسی ارشد 1399/06/31
امنه یزدان پناه بررسی تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه ابن عربی و امام محمد غزالی کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمدمهدی ذاکرین نوبندگانی بررسی تطبیقی هستی شناسی از دیدگاه صدرالمتألهین و توماس آکویناس کارشناسی ارشد 1391/12/15
مریم نیک بین مقایسه آراء سهروردی و ملاصدرا در باب هنر و زیبایی کارشناسی ارشد 1397/06/27
لیلا بانشی بررسی روش شناسی و آسیب شناسی تعاریف و استدلال های مکاتب فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1386/06/28
نعمت اله بدخشان تدوین نظریه فطری ایمان و تامّلی بر پیامدهای تربیتی آن دکتری 1388/04/17
زهره زمانی حدوث و قدم عالم از دیدگاه ابن سینا،غزالی و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1387/03/21
فاطمه صادقیان ارتباط وجود شناسی با معرفت شناسی در حکمت مشاء،اشراق و متعالیه کارشناسی ارشد 1387/10/29
امین عباسی پور تحلیل دعاهای قرآنی کارشناسی ارشد 1387/04/10
احمد مصباح تحلیل متنی جزء سی ام قرآن کریم کارشناسی ارشد 1378/04/01
فاطمه معتمدی بررسی خصیصه های علم و حرفه و جست و جوی مناسبات مشترک آنها با کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 1385/09/09
علیرضا منظری توکلی تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای فطرت دکتری 1383/06/22
سیده سامره هاشمی تروجنی جمال الاهی در اندیشه‌های عرفانی مولانا کارشناسی ارشد 1384/08/09
فاطمه عباسی مرگ اندیشی و مرگ هراسی از دیدگاه ملاصدرا و نیچه.(با تکیه بر مطالعه موردی کرونا) کارشناسی ارشد
زهرا عبداللهی مقایسه رؤیت حق تعالی در اندیشه شیعی با تفکر ظاهریه با تکیه بر تفسیر المیزان و نظر ابن تیمیه کارشناسی ارشد
نفیسه السادات عندلیب بررسی تطبیقی نظریه خواجه نصیر طوسی و مولانا در مورد ملاک حسن وقبح اعمال و اخلاق سلسله مراتبی دکتری 1402/06/21
فاطمه انصاری حقیقی بازخوانی سیاست جنایی اسلام در پرتو نظریه عرفانی اسماءالله کارشناسی ارشد
امید ارجمند بررسی تطبیقی نظریه فطرت مطهری و نظریه ناهشیار یونگ دکتری 1401/06/30
فاطمه عظمت مدارفرد رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن‌سینا و دکارت کارشناسی ارشد 1387/06/31
غلامرضا بنان تصحیح تحلیلی و انتقادی حاشیه محقق خفری برشرح فاضل قوشچی بر امور عامه تجرید الاعتقاد محقق طوسی دکتری 1398/06/27
زهرا بانشی بررسی جهل مرکب از دیدگاه صدر المتألهین و مقایسه آن با درد بی دردی در عرفان مولانا کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا دبیری بررسی تطبیقی فرشته شناسی از منظر توماس آکویناس و سهروردی کارشناسی ارشد 1391/07/12
هاجر دارایی تبار بررسی تطبیقی"معیار فعل اخلاقی و سعادت"دراندیشه ارسطو و ابن مسکویه رازی کارشناسی ارشد 1393/06/29
آمنه ابراهیم پور منطق علمی استقرا از دیدگاه محمد باقر صدر و کارل پوپر کارشناسی ارشد 1393/06/29
فاطمه احمدی روشن توحید ذاتی و صفاتی از دیدگاه امام خمینی و ابن سینا کارشناسی ارشد 1391/06/15
الناز فلامرزی تشویه بررسی تطبیقی خداشناسی دکارت واشاعره کارشناسی ارشد 1393/06/24
محدثه خاتون غدیری نیا طراحی بنیاد حکمت صدرا کارشناسی ارشد 1390/07/04
خدیجه قاسمی مقدم بررسی سازواری "وحدت شخصی وجود" در نظام فلسفی میرداماد در مقایسه با ابن ترکه دکتری 1399/06/31
مرتضی حامدی اهمیّت و جایگاه قضیّه ی حملی و کاربرد آن در فلسفه ی آقا علی زنوزی و ایمانوئل کانت دکتری 1399/11/30
احسان حمیدی زاده بررسی رابطه ی میان دینداری دانشجویان دوره ی دکتری دانشگاه شیراز با گرایش و فعالیت علمی آنها کارشناسی ارشد 1388/06/01
محمد هاشمی فرد بررسی رابطه علم النفس و معادشناسی در اندیشه صدر المتالهین کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه سادات حسینی بررسی مسئله توحید باریتعالی در مکتب تفکیک-با تاکید بر ارای سید جعفر سیدان-و نقد مبانی آن بر اساس حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1395/11/02
رادمرز حسینی طراحی و بکارگیری هندسه حرکت در تحلیل سیستمهای دینامیکی دکتری 1390/02/31
زهرا جاودانی حرکت از دیدگاه ملاصدرا دکارت و دکارتی ها کارشناسی ارشد 1391/07/10
پروانه جاویدنجات قدرت ذهن و عشق در رمان های هری پاتر بابهره گیری ازنظریه ایده آلیسم برکلی کارشناسی ارشد 1394/09/25
زهرا کریمی معرفت شناسی از دیدگاه مولانا کارشناسی ارشد 1391/07/12
هانیه کوهی حاجی ابادی بررسی مقایسه ای آراء ملاصدرا و بارکلی در باب ایدئالیسم دکتری 1398/06/27
محمد میر فهم کثرت‏ گرایی دینی مبتنی بر عرفان از منظر ابن عربی و استنتاج دلالت‏ های آن در تربیت دینی دکتری 1399/06/30
زهرا محب پورحقیقی بررسی اسماء و صفات الهی در قران کریم و روایات کارشناسی ارشد 1392/06/27
عاطفه مرادی طراحی خانه حکمت صدرا کارشناسی ارشد
سیده ساغر نجفی خوانش پدیدارشناسی از رمان های ویرجینیا وولف: روند شکل گیری نفس کارشناسی ارشد 1392/12/20
علی محمد نجابت نمازجماعت درمطاف درفقه اسلامی کارشناسی ارشد 1394/11/27
هادی عبیداوی ضروت عقلی توسل به وسایط در قوس نزول و صعود با تکیه بر آرای ملاصدرا و ابن تیمیه دکتری 1402/06/22
پروین رییسی بررسی تطبیقی سعادت در مکتب فلسفی شیراز(با تکیه بر آراء دوانی و دشتکی)و مقایسه با مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود رهبری بررسی امکان معرفت بخشی وحی در فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد 1388/06/21
علی رحیمی تصحیح انتقادی حاشیه قدیم صدر الدین محمد دشتکی بر شرح تجرید قوشچی دکتری 1397/11/30
زهرا رحیمی بررسی جایگاه و معنای مفهوم « کلی » در اندیشه ملاصدرا و قیصری کارشناسی ارشد 1401/06/19
مریم رنجبر تصحیح انتقادی حاشیه اجد جلال الدین دوانی بر شرح تجرید قوشچی بر امور عامه تجرید الاعتقاد محقق طوسی(از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحث تمایز اعدام) دکتری
طاهره راسخ بررسی تطبیقی حقیقت وحی در کلام و حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1391/02/30
هومن رشیدزاده طراحی مرکز حافظ شناسی با رویکرد معنی شناسی (خلق فضای واجد معنا) کارشناسی ارشد 1397/11/29
لیلا رضایی بررسی مقایسه ای اصل "عدالت" در اخلاق از منظر حکیم ملا مهدی نراقی و علامه طباطبائی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مصطفی صادقی بررسی و تحلیل تطور مبحث ماده و صورت در فلسفه اسلامی با تاکید برنتایج آن دکتری 1400/08/27
مصطفی صادقی بررسی نسبت «نظریه شعور» و «استکمال موجودات» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی. کارشناسی ارشد 1394/06/25
فریبا صادقی مادوانی بررسی تطبیقی فطرت از دیدگاه آیت الله شاه آبادی و شهید مطهری کارشناسی ارشد 1393/06/26
سحر صالحی بررسی تطبیقی نقش اعتدال مزاج در دریافت معرفت عقلی و شهودی از دیدگاه ابن¬عربی و ابن¬سینا کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه شاهسونی رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا و لایب نیتس کارشناسی ارشد 1391/08/29
مریم سلیمانی عالم ذر از دیدگاه قرآن کریم و فلسفه اسلامی با تکیه بر آرای علامه طباطبایی و حکمت متعالیه صدرا کارشناسی ارشد 1390/06/30
مریم سرور بررسی تطبیقی مسأله حدوث و قدم نفس از دیدگاه سه فیلسوف مسلمان (ابن سینا، شیخ اشراق، ملاصدرا ) کارشناسی ارشد 1391/11/10
سیده آسیه طاهری بررسی دیدگاه های کلامی، فلسفی، عرفانی علامه طباطبایی در باب توحید افعالی با تکیه بر المیزان کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاطمه زارع بررسی هماهنگی میان عقل و نقل در مساله توحید از دیدگاه ملاصدرا کارشناسی ارشد 1391/12/14
الهه زارع بررسی تطبیقی دیدگاه اصالت وجودی ملاصدرا و دیدگاه اگزیستانسیالیستی کارل یاسپرس در باب خدا کارشناسی ارشد 1387/11/09
یداله رستمی بررسی و تحلیل اصالت فلسفه اسلامی پیرامون مسأله رابطه خدا با جهان ( با تأکید بر فلسفه ابن سینا کارشناسی ارشد 1384/01/01
مریم عباسی کشکولی بررسی مقایسه‌ای بنیاد عقلانی اخلاق در دیدگاه ملاصدرا و برگسون کارشناسی ارشد 1397/11/29
محمدجواد انصاری اصل سازگاری یا ناسازگاری منطق ارسطویی با اصالت وجود صدرایی کارشناسی ارشد 1395/06/31
سحر آینه بررسی آموزه های کلامی،فلسفی و عرفانی دعای صباح امیرالمومنین (ع) مبتنی بر دو شرح حکیم سبزواری و آقا نجفی قوچانی کارشناسی ارشد 1397/11/29
سارا عزیزیان بررسی تطبیقی دیدگاه صدرالمتألهین با آموزه های قرآن کریم در باب معادجسمانی با تأکید بر دو اثرزاد المسافر و رساله الحشر کارشناسی ارشد 1397/06/31
جمیله کاظمی اسامی قیامت وکارکرد¬های آن درقرآن و روایات کارشناسی ارشد 1392/06/26
مرضیه خاک رند کارکرد عشق در رسیدن به سعادت از دیدگاه سهروردی و اسپینوزا کارشناسی ارشد 1398/11/30
کبری محسنیان زاده بررسی تطبیقی بین برهان خاص ابن میمون بر اثبات وجود خداوند و برهان مطرح در فلسفه اسلامی( با تاکید بر فلسفه ابن سینا) کارشناسی ارشد 1392/12/17
محمد مرادی پیامبران(ع)،امامان (ع) وصحابه در شعر غنایی سبک خراسانی. دکتری 1391/07/12
فاطمه شرافت سرشت رابطه خود شناسی و خدا شناسی در آثار علامه حسن زاده کارشناسی ارشد 1394/11/19
طیبه وردی علائی مدیر اسوه مدرسه در نظام آموزش و پرورش - رویکرد ترکیبی دکتری 1396/09/25